Polski English

Marpol Transport Sp. z o.o.

01-211 Warszawa
ul. Marcina Kasprzaka 49
Polska / Poland
tel.+ 48 22 112 05 31
fax +48 22 112 05 28
transport@marpol-tsl.pl

Zmiana ustawy o czasie pracy kierowców

12-03-2013

22 lutego 2013 została uchwalona zmiana do ustawy o czasie pracy kierowców. Do jej wprowadzenia przyczyniła się dyrektywa europejska dotycząca czasu pracy kierowców którzy jednocześnie są przedsiębiorcami. Zmiana ta została j wprowadzona pod naciskiem dyrektywy europejskiej dotyczącej czasu pracy kierowców będących jednocześnie przedsiębiorcami. W toku myślenia tej ustawy można powiedzieć, że powoli kończy się dowolność w długości pracy przedsiębiorców wykonujących osobiście przewozy drogowe, co oznacza duże problemy dla niektórych z nas. Ustawa czeka tylko na podpis Prezydenta RP.

Nowe regulacje są dostępne na stronie internetowej Głównego Informatora Transportu Drogowego.